Báo chốt cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ bị phạt thế nào?

2024-02-22 06:52:20
Báo chốt CSGT là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
Báo chốt cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ bị phạt thế nào? - 1

Báo chốt cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ bị phạt bao nhiêu tiền?

 • A

  1.000.000 - 2.000.000 đồng 

 • B

  2.000.000 - 4.000.000 đồng 

 • C

  4.000.000 - 6.000.000 đồng 

 • D

  5.000.000 - 10.000.000 đồng 

  Theo Điều 4, Điều 102 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị đinh số 14/2022 của Chính phủ), phạt tiền 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
  Đối với tổ chức vi phạm hành vi này sẽ bị phạt tiền 10.000.000 - 20.000.000 đồng.

Anh Nhật
Source VTC