Chiêm ngưỡng 4 bảo vật quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long

2024-02-12 07:30:00
Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận, có 4 bảo vật hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.
Source VTC