Bộ móng tay dài gần 1m, chủ nhân nâng niu không cắt

2024-05-05 15:30:00
Để giữ gìn bộ móng của mình, gần 40 năm ông Lưu Công Huyền (Giao Thủy, Nam Định) chưa một lần rửa tay, cắt móng.
Source VTC