Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

2023-03-19 09:13:01
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở TN-MT hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của sở.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP giao Sở TN-MT chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể: Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Đề án giá dịch vụ công của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc thường xuyên của Sở TN-MT, các đơn vị trực thuộc, trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi yêu cầu của tổ chức, công dân...

Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai - 1

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát thực hiện việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội giải quyết nhiệm vụ, công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sau ủy quyền theo quy định...

Về vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp nhà tự quản, nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong các dự án phát triển nhà ở có vi phạm, UBND TP giao Sở TN-MT phối hợp Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp, đề xuất giải quyết để báo cáo UBND TP.
(Nguồn: tienphong.vn)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Source VTC