Kỷ luật hiệu trưởng, kế toán trưởng trường Đại học Quảng Bình

2023-09-26 10:48:47
Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trường Đại học Quảng Bình bị thi hành kỷ luật do vi phạm khi sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách không đúng quy định.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức kỳ họp thứ 23 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình.

Theo báo cáo của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc. Đảng uỷ trường thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước có nội dung không đúng quy định.

Trường Đại học Quảng Bình. (Ảnh: H.S)

Trường Đại học Quảng Bình. (Ảnh: H.S)

Trách nhiệm nói trên thuộc về Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Báo cáo cũng nêu cụ thể tên một số lãnh đạo trường vi phạm: ông Hoàng Dương Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, nguyên Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Đồng thời, trách nhiệm tham mưu, thực hiện thuộc về bà Mai Thị Huyền Nga, Đảng ủy viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản lý đầu tư, Kế toán trưởng trường.

Căn cứ vào tính chất, hậu quả vi phạm, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Đức Vượng, kỷ luật cảnh cáo bà Mai Thị Huyền Nga.

Riêng ông Hoàng Dương Hùng có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, hiện nay, ông Hùng đã chuyển công tác và chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ tỉnh nên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy sẽ báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Quảng Bình kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức và cá nhân có liên quan.

TRỌNG TÙNG
Source VTC