Thử thách nhìn Emoji đoán ca dao tục ngữ: Vừa quen vừa lạ, bạn có giải mã được?

2023-03-19 06:41:00
Bức hình dưới đây ẩn chứ nội dung của 6 câu ca dao tục ngữ, bạn có giải mã được không?
Thử thách nhìn Emoji đoán ca dao tục ngữ: Vừa quen vừa lạ, bạn có giải mã được? - 1

Bạn mất bao lâu để đoán ra được những câu ca dao tục ngữ này?

Vũ Huyền

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Source VTC