TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm, hoạt động từ 1/1/2024

2023-09-19 11:42:27
Các đại biểu HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đơn vị này chính thức hoạt động từ 1/1/2024.

Sáng 19/9, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp lần thứ XI và đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Đây là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý về an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2024.

TP.HCM sẽ chuyển một số chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, gồm: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn TP.HCM cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua tờ trình. (Ảnh: Thành Nhân)

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua tờ trình. (Ảnh: Thành Nhân)

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kết hợp lực lượng từ Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam cho hành động; hoàn toàn phù hợp với chính sách của TP.HCM và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thông qua kết quả đạt được sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (từ năm 2017 đến nay), UBND TP.HCM nhận thấy đây là giai đoạn hợp lý để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại TP.HCM, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng.

Theo UBND TP.HCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TP.HCM. 

Việc xây dựng một cơ quan chuyên môn nhằm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành là hết sức cần thiết.

Trước đó, trong Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có quy định, HĐND TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM.

Ban Pháp chế HĐND TP.HCM cũng đã thẩm định tờ trình thành lập Sở An toàn thực phẩm theo đề nghị của UBND TP.HCM.

Hoàng Thọ
Source VTC