Share tài liệuNgôn ngữ Uscript v2

Được viết bởi: Hust IT1


Uscript một ngôn ngữ được làm dựa trên toán, vật lý, logic, lập trình. Mục đích để gửi thông điệp cho người ngoài hành tinh
VD:
Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn


Uscript v1 là tài liệu cũ nhưng đầy đủ và nhiều thông tin hơn Uscript v2

Uscript v1

Uscript v2

Một vài câu khác:
Mình đã học được gần hết Uscript v2 rồi chỉ còn mấy ký hiệu về cơ học lượng tử thì chưa đủ kiến thức và cũng không cần dùng đến nên mình chưa học thôi :D

Posted on April 29, 2020 09:25:09 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.