Share tài liệuNgôn ngữ Uscript

Được viết bởi: Hust IT1


Uscript một ngôn ngữ được làm dựa trên toán, vật lý, logic, lập trình. Mục đích để gửi thông điệp cho người ngoài hành tinh
VD:
Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn


Đọc tài liệu tiếng anh về Uscript


Một vài câu khác:


Posted on June 23, 2019 08:49:12 AM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.