Hàn - ViệtNgữ pháp tiếng Hàn căn bản cho người mới học

Được viết bởi: Hust IT1


Ngữ pháp tiếng Hàn căn bản với 42 cấu trúc, kèm theo ví dụ và giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Bài viết này được TTHQ™ biên tập dành cho các bạn học nhập môn tiếng Hàn. Ngoài ngữ pháp tiếng Hàn, các bạn có thể học thêm từ vựng tiếng Hàn cũng như nhiều bài viết hay về tiếng Hàn ngay trên website của TTHQ™.

1. Trợ từ chủ ngữ -이/-가:


Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. “-이” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, “-가” được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.

가방이 있어요.
모자가 있어요.

2. Trợ từ chủ ngữ -은/는:


Trợ từ chủ ngữ “-이/가” được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, “은/는” được dùng chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác… “-는” được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, “-은” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.

이것이 연필이에요.
이것은 연필이에요.

한국말이 재미있어요.
한국말은 재미있어요.

3. Ngữ pháp tiếng Hàn về đuôi từ kết thúc câu:


a. đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật):
Đây là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo.

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim: + ㅂ니다
– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim: + 습니다

Ví dụ:

– 가다: đi. Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 가- . Gốc động từ 가- không có patchim + ㅂ니다 –> 갑니다.
– 먹다: ăn. Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 먹- . Gốc động từ 먹- có patchim + 습니다 –> 먹습니다.

Tương tự, ta có:

이다 (là)–> 입니다.
아니다 (không phải là)–> 아닙니다.
예쁘다 (đẹp) –> 예쁩니다.
웃다 (cười) –> 웃습니다.

b. Đuôi từ -ㅂ니까/습니까? (câu nghi vấn):
Đây cũng là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo. Cách kết hợp với đuôi động từ/tính từ tương tự mục a.

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니까?
– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니까?
.... Xem thêm ở đây: http://thongtinhanquoc.com/tieng-han-ngu-phap-can-ban/

Posted on July 03, 2018 06:29:53 AM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.