Anh - Việt.Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về sự số gắng .

Được viết bởi: Kaz ^^


.Hi mấy bạn :v Dạo này thấy Hota im quá..Đúng ra là từ ngày mình online Hota chẳng thấy ai đăng topic cả :v Nên mình đăng nà :')

______________________

~ Bài đăng có 2 mục đích

- 1 . Như mong muốn của 1 ai đó :))

- 2 . Những câu trong bài này sẽ giúp bạn có thêm động lực để học và đăng topic ^^

___________________

.H mình vào bài luôn nhé ~

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_

- Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi


– Thomas Edison

____________________


- Where there is a will, there is a way.

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.


– Pauline Kael

____________________- On the way to success, there is no trace of lazy men

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


– Khuyết danh

______________________


- If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. ( Dài vlone :3 )

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

– Michael Jordan

__________________________________


- I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

– Michael Jordan

_________________________


- Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.

Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.


– William Ralph Inge

______________________- A winner never stops trying.

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

– Tom Landry

____________________


- Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.


– H. Jackson Brown Jr.

__________________________


- Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.

Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

– William Van Horne
___________________________


- Set your target and keep trying until you reach it.

Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

Napoleon Hill

_____________________________


- Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

― Robert F. Kennedy

_______________

- Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.

– Khuyết danh

____________________________________


Sự cố gắng biến mọi thứ không thể thành có thể. Những câu CHÂM NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỰ CỐ GẮNG chỉ giúp bạn có thêm nhiệt huyết, động lực nhưng cái quyết định vẫn là ý chí, nghị lực của bạn để cố gắng mỗi ngày._______________________________

. Vâng , và đây là nguồn : http://geography-vnu.edu.vn/cham-ngon-tieng-anh/nhung-cham-ngon-tieng-anh-hay-ve-su-co-gang.html .

__________________________

_Thân : Kaz_ :*

Posted on June 12, 2017 05:01:19 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.