Anh - ViệtNhững câu châm ngôn về cuộc sống trong tiếng Anh hay nhất phần 2

Được viết bởi: Thanh Truc Pham


TỔNG HỢP NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG GIÚP BẠN GIAO TIẾP MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VÀ ĐƠN GIẢN
1.Who's that? - Ai kia?

2.I did it! - Tôi làm được rồi!

3.Got a minute? - Có rảnh không?

4.Where on eath have you been? - Bạn đã ở chỗ quái nào vậy?

5.Pain in the neck. - Đồ của nợ./ Đồ phiền toái.

6.Speak up! - Nói to lên xem nào!

7.Have you seen Luke? - Bạn có nhìn thấy Luke không?

8.I'm speechless. - Tôi không còn gì để nói./ Cạn lời.

9. Come here. - Đến đây.

10.It's over. - Kết thúc rồi.

Posted on June 03, 2020 08:21:26 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.