Giải tríNhững câu nói hay trong Harry Potter (P1)

Được viết bởi: Thanh Truc Pham


"It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.''-Đó là lựa chọn của chúng ta, Harry, điều đó thể hiện chúng ta thực sự là ai, nhiều hơn cả những khả năng của chúng ta.

"It matters not what someone is born, but what they grow to be.''- Vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ nào được sinh ra, mà là chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên.

''The consequences of our actions are always so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed.''- Hậu quả từ hành động của chúng ta luôn luôn rất phức tạp, rất đa dạng, và dự đoán về tương lai thì lại là bài toán khó khăn.

''It does not do to dwell on dreams and forget to live.''- Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

''Fear of a name increases fear of the thing itself.'' - Gọi tên nỗi sợ hãi càng làm tăng thêm sự sợ hãi một việc nào đó.

''There are all kinds of courage, it takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.'' -Có rất nhiều loại can đảm, phải rất dũng cảm mới có thể đứng lên chống lại kẻ thù, nhưng cũng phải thật sự dũng cảm mới có thể đứng lên vì bạn bè của mình.

''People find it far easier to forgive others for being wrong than being right.'' - Con người ta thường dễ dàng tha thứ cho người khác khi họ sai hơn là họ đúng.

''We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.'' - Chúng ta chỉ mạnh khi chúng ta là một, chúng ta sẽ yếu đi khi bị chia rẽ.

nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nhéPosted on September 04, 2020 08:34:02 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.