Anh - ViệtNhững câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh (P1)

Được viết bởi: ADMIN


1. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

– Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.


2. Life is not fair – get used to it !

– Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.

3. To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.

– Cười với người khác là một trong những vui thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.

4. Life is a story make yours the best seller.

– Cuộc sống là một câu chuyện bán chạy nhất.

5. Everybody laughs in the same language.

– Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

Posted on May 02, 2017 09:06:09 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.