Anh - ViệtNhững câu nói hay về cuộc sống mới

Được viết bởi: Xkelsy


1. “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.”― Henry Miller
Điểm đến của ai đó không bao giờ là một địa điểm, mà nó chính là cách chúng ta nhìn mọi thứ

2. “Nobody can discover the world for somebody else. Only when we discover it for ourselves does it become common ground and a common bond and we cease to be alone." ― Wendell Berry
Không ai có thể khám phá thế giới cho mai đó. Chỉ có chính chúng ta khám phá nó cho chúng ta và biến nó thành kiến thức thông thường và sự kết nối để rồi chúng ta không còn thấy đơn độc

3. “So we know that it’s not enough for us to simply encourage more people to study abroad. We also need to make sure that they can actually afford it.” ― Michelle Obama
Vì vậy, chúng ta biết rằng chừng đó là không đủ để chỉ để khuyến khích nhiều người hơn để lên đường du học. Chúng ra cũng cần chắc chắn rằng những sinh viên có thực sự đủ khả năng đáp ứng cho chương trình hay không.

4. “You can never understand one language until you understand at least two.” — Geoffrey Willans
Bạn không thể hiểu nổi một ngôn ngữ cho đến khi bạn biết ít nhất hai ngôn ngữ

5. “The World is a book, and those who do not travel read only a page” – Saint Augustine.
"Thế giới này được ví như cuốn sách, và nếu những ai chỉ đi du lịch thì bạn chỉ mới đọc được trang đầu tiên

6. “The idyllic mayhem of two cultures colliding just doesn’t seem as funny anymore.” ― Kris Kidd
Sự khác biệt thông thường của hai nền văn hóa chạm vào nhau không chỉ mang lại điều gì đó mua vui cho ai đó

7. "I foresee death by culture shock." ―Woody Allen
Tôi đoán cái chết đó đến từ sự sốc văn hóa

8. "America is the only country in the world where you can suffer culture shock without leaving home."―Florence King
Mỹ là đất nước duy nhất mà bạn có thể cảm nhận được như thế nào là sốc văn hóa mà không cần rời khỏi nhà

9. “Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists.” ― Franklin D. Roosevelt
Hãy và luôn luôn nhớ rằng, tất cả chúng ta, cả bạn và tôi có nguồn gốc từ những người nhập cư và những chiến sĩ cách mạng.

10. “Every immigrant who comes here should be required within five years to learn English or leave the country.” ― Theodore Roosevelt
Mỗi người nhập cư đến đất nước này nên được yêu cầu dành ra dưới 5 năm để học tiếng Anh hoặc là phải rời khỏi đây.

Posted on October 10, 2016 05:28:53 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.