Anh - ViệtNhững câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng

Được viết bởi:


__1. Great minds think alike:__ Chí lớn thường gặp nhau

__ 2. Birds of the same feather stick together:__ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

__3. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf:__ Suy bụng ta ra bụng người.

__4. Gratitude is the sign of noble souls:__ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

__5.When the blood sheds, the heart aches:__ Máu chảy, ruột mềm.

__6. Blood is much thicker than water:__ Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

__7. Laugh and the world will laugh with you:__ Cười người hôm trước, hôm sau người cười

__8. Speech is silver, but silence is golden:__ Lời nói là bạc, im lặng là vàng

__9. Words must be weighed, not counted:__ Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

__10. United we stand, divided we fall:__ Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.


By http://www.ucan.vn/thu-vien/nhung-cau-thanh-ngu-tieng-anh-thong-dung-3114.html

Posted on November 13, 2016 06:12:40 PM


4
2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.