Anh - ViệtNhững câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh bất hủ

Được viết bởi: ...


Kho kiến thức dân gian là vô hạn trong khi sức lực của con người là có hạn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên thử sức khám phá thế giới vô tận ấy.
Những câu thành ngữ, ca dao Việt Nam dưới đây đã được dịch sang tiếng Anh. Tất cả đều được đúc kết từ kinh nghiệm ông bà tổ tiên để lại. Hy vọng sẽ cung cấp được vốn sống cần thiết cũng như hỗ trợ việc cải thiện vốn tiếng Anh của mọi người
1. Những câu tục ngữ, thành ngữ dân gian Anh - Việt thông dụng nhất
- Better safe than sorry
Cẩn tắc vô áy náy

- Money is the good servant but a bad master
Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

- The grass are allways green on the other side of the fence
Đứng núi này trông núi nọ

- One bitten, twice shy
Chim phải đạn sợ cành cong

- In rome do as Romans do
Nhập gia tùy tục

- Honesty is the best policy
Thật thà là thượng sách

- A woman gives and forgives, a man gets and forgets
Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

- No roses without a thorn
Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

- It never rains but it pours
Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )- Save for the rainny day
Làm khi lành để dành khi đau

- It's an ill bird that fouls its own nest
Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

- Don't trouble trouble till trouble troubles you
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

- Still water run deep
Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

- Men make house, women make home
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

- East or west - home is best
Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

- Many a little makes a mickle
Kiến tha lâu đầy tổ

- Penny wise pound foolish
Tham bát bỏ mâm

- Money make the mare go
Có tiền mua tiên cũng được

- Like father, like son
Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh

- Beauty is in the eye of the beholder
Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.

- The die is cast
Bút sa gà chết

- Two can play that game
Ăn miếng trả miếng

- Love is blind
Tình yêu mù quáng

- So far so good
Mọi thứ vẫn tốt đẹp

- Practice makes perfect
Có công mài sắt có ngày nên kim

- Silence is gold
Im lặng là vàng

- The more the merrier
Càng đông càng vui

- Time is money
Thời gian là tiền bạc

- The truth will out
Cái kim trong bọc có ngày lòi ra

- Walls have ear
Tường có vách

- Everyone has their price
Con người cũng có giá của nó

- It's a small world
Quả đất tròn

- You're only young once
Miệng còn hôi sữa

- Ignorance is bliss
Không biết thì dựa cột mà nghe

- No pain, no gain
Có làm thì mới có ăn- A swallow cant make a summer
Một con én ko làm nổi mùa xuân

- A bad beginning makes a bad ending
Đầu xuôi đuôi lọt.

- A clean fast is better than a dirty breakfast
Giấy rách phải giữ lấy lề.

- Barking dogs seldom bite
Chó sủa chó không cắn.

- Beauty is but skin-deep
Cái nết đánh chết cái đẹp.

- Calamity is man's true touchstone
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

- Catch the bear before tou sell his skin
Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

- Diamond cut diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

- Diligence is the mother succees
Có công mài sắt có ngày nên kim

- Each bird loves to hear himself sing
Mèo khen mèo dài đuôi

- Far from eye, far from heart
Xa mặt cách lòng

- Fine words butter no parsnips
Có thực mới vực được đạo

- Give him an inch and he will take a yard
Được voi, đòi tiên

- Grasp all, lose all
Tham thì thâm

- Habit cures habit
Dĩ độc trị độc

- Haste makes waste
Dục tốc bất đạt

- Robbing a cradle
Trâu già mà gặm cỏ non

- Raining cats and dogs = Rain like pouring the water
Mưa như trút nước

A stranger nearby is better than a far-away relative
Bà con xa không bằng láng giềng gần

Tell me who's your friend and I'll tell you who you are
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

Time and tide wait for no man
Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

Silence is golden
Im lặng là vàng

Don't judge a book by its cover
Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

You will reap what you will sow
Gieo nhân nào gặt quả nấy

A wolf won't eat wolf
Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

Don't postpone until tomorrow what you can do today
Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

2. Những câu cao dao Anh - Việt phổ biến nhất

- Flat wine can cause drunkenness with large consumption
Great speakers can create boredom with lengthy orations

Rượu nhạt uống lắm cũng say.
Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

- True gold is to be tested with coal and fire
Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize

Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

- Compliments to whoever built this leaden bell
Wonderfully shaped like a real one except for being mute

Khen ai khéo đúc chuông chì.
Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

- If a cockatiel chose a pelican to mess with,
He will beg for mercy when starting to get hit

Chim chích mà ghẹo bồ nông.
Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

- East or west-home is best

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

nguồn https://kenhtuyensinh.vn/nhung-cau-thanh-ngu-tuc-ngu-ca-dao-viet-anh-bat-hu

Posted on October 10, 2017 03:19:34 AM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.