Anh - ViệtNhững gì xảy ra khi chúng ta nhân bản chính mình

Được viết bởi: Hust IT1


Bản sao tạo ra bằng phương pháp nhân bản của bạn có thể sẽ ốm yếu, chết sớm, có tính cách và diện mạo hoàn toàn khác bạn.

Posted on July 01, 2018 09:22:01 AM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.