Anh - Việt**Những kí hiệu được dùng khi chat bằng tiếng Anh**

Được viết bởi: ~Ryan~Nếu có ai thấy hay tặng mk 1 like hoặc ủng hộ ry nhoa! XIN CẢM ƠN

Nếu có gì sai sót xin bỏ wa ^^

Posted on August 17, 2018 08:49:44 PM


6
9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.