Anh - ViệtNhững sự thật về cơ thể người

Được viết bởi: Hust IT1


Read some fun human body facts for kids and find out more about bones, skeletons, eyes, blood, muscles, the brain, heart and much more.
Đọc một số sự thật vui về cơ thể người cho trẻ em và tìm hiểu thêm về xương, những bộ xương, mắt, máu, cơ bắp, não, tim và nhiều hơn thế nữa.The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human body. / Não sử dụng hơn một phần tư lượng oxy được sử dụng bởi cơ thể người.Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a year and over a billion times if you live beyond 30. / Tim bạn đập khoảng 100.000 lần một ngày, 36.500.000 lần một năm và hơn một tỷ lần nếu bạn sống hơn 30 tuổi.Red blood cells carry oxygen around the body. They are created inside the bone marrow of your bones. / Các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Chúng được tạo ra bên trong tủy xương của xương bạn.The colour of a humans skin is determined by the level of pigment melanin that the body produces. Those with small amounts of melanin have light skin while those with large amounts have dark skin. / Màu da của người được xác định bởi nồng độ sắc tố melanin mà cơ thể sản xuất ra. Những người có lượng melanin nhỏ có làn da sáng trong khi những người có lượng lớn thì da có màu sẫm.Adult lungs have a surface area of around 70 square metres! / Phổi của người trưởng thành có diện tích bề mặt khoảng 70 mét vuông!Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement (REM). REM sleep makes up around 25% of total sleep time and is often when you have your most vivid dreams. / Con người có một giai đoạn giấc ngủ có tính năng chuyển động mắt nhanh (REM). giấc ngủ REM chiếm khoảng 25% tổng thời gian ngủ và thường là khi bạn có những giấc mơ sinh động nhất.

Most adults have 32 teeth. / Hầu hết người lớn đều có 32 chiếc răng.

The smallest bone found in the human body is located in the middle ear. The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long. / Xương nhỏ nhất được tìm thấy trong cơ thể người nằm ở tai giữa. Những chiếc xương kẹp (hay xương bàn đạp) chỉ dài 2,8 mm.Your nose and ears continue growing throughout your entire life. / Mũi và tai của bạn tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời mình.Infants blink only once or twice a minute while adults average around 10. / Trẻ sơ sinh chỉ chớp mắt một hoặc hai lần một phút trong khi người lớn trung bình khoảng 10 lần.As well as having unique fingerprints, humans also have unique tongue prints. / Cũng như việc có những dấu vân tay có một không hai, con người cũng có vân lưỡi duy nhất.The left side of your body is controlled by the right side of your brain while the right side of your body is controlled by the left side of your brain. / Bên trái cơ thể bạn được kiểm soát bởi não phải trong khi bên phải cơ thể được kiểm soát bởi não trái.Antibiotics are only effective against bacteria, they won't help in fighting off a virus. / Thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng chống lại vi khuẩn, chúng sẽ không giúp chống lại virus.It takes the body around 12 hours to completely digest eaten food. / Mất khoảng 12 giờ để hoàn toàn tiêu hóa thức ăn đã ăn.

Your sense of smell is around 10000 times more sensitive than your sense of taste. / Khứu giác của bạn nhạy hơn gấp 10.000 lần vị giác.

Nguồn: here

Posted on June 21, 2018 09:06:59 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.