Anh - ViệtNhững sự thật về Internet

Được viết bởi: Hust IT1


Learn some great Internet facts and interesting information about the World Wide Web. / Hãy tìm hiểu một số thông tin hay về Internet và những thông tin thú vị về World Wide Web.

What’s the difference between the Internet and the World Wide Web? Find out this and many more fun technology fact. / Sự khác biệt giữa Internet và World Wide Web là gì? Hãy tìm hiểu câu hỏi này và nhiều công nghệ thú vị hơn khác nhé.Although the World Wide Web is often referred to as the Internet, the two are not the same thing. The Internet is a huge network of networks that links computers together all over the world using a range of wires and wireless technologies. The World Wide Web is the collection of linked pages that are accessed using the Internet and a web browser. / Mặc dù World Wide Web thường được gọi là Internet, nhưng cả hai đều không giống nhau. Internet là một mạng lưới lớn gồm các mạng kết nối các máy tính với nhau trên toàn thế giới bằng cách sử dụng các dây và công nghệ không dây. World Wide Web là tập hợp các trang liên kết được kết nối bằng Internet và trình duyệt web.English physicist Sir Tim Berners-Lee is regarded as having invented the World Wide Web in 1989. Since then he has continued the development of web standards and other web related projects. / Nhà vật lý người Anh Sir Tim Berners-Lee được coi là đã phát minh ra World Wide Web vào năm 1989. Kể từ đó, ông đã tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn web và các dự án liên quan đến web khác.

Website addresses such as http://www.sciencekids.co.nz are known by the term Uniform Resource Locater (URL). / Các địa chỉ trang web như http://www.sciencekids.co.nz được biết đến với thuật ngữ Uniform Resource Locater - Định vị Tài nguyên thống nhất (URL).

The domain name system of the Internet includes top level domains such as .com, .info, .net, .org, .edu, .mil and .gov as well as country specific domains and more. / Hệ thống tên miền của Internet bao gồm các tên miền cấp cao như .com, .info, .net, .org, .edu, .mil và .gov cũng như các tên miền cụ thể theo quốc gia và nhiều hơn nữa.As well as the World Wide Web, the Internet is used for such application as email, file sharing, online chat, phone and video calls, online gaming and more. / Cũng như World Wide Web, Internet được sử dụng cho các ứng dụng như email, chia sẻ tệp, trò chuyện trực tuyến, các cuộc gọi thoại và video, trò chơi trực tuyến và nhiều hơn nữa.Thanks to the increasing accessibility of the Internet, the popularity of the web has exploded over the last 10 years. The web is now used for a number of different purposes including online shopping, social networking, games, news, travel information, business, advertising and much more. / Nhờ khả năng truy cập Internet ngày càng tăng, sự phổ biến của web đã bùng nổ trong 10 năm qua. Web hiện được sử dụng cho một số mục đích khác nhau gồm mua sắm trực tuyến, mạng xã hội, trò chơi, tin tức, thông tin du lịch, kinh doanh, quảng cáo và nhiều thứ khác hơn nữa.Social networking websites such as Facebook, Google+ and Twitter have become popular over the last few years. People now spend a large amount of their time online keeping in touch with each other through these applications and services. / Các trang web mạng xã hội như Facebook, Google+ và Twitter đã trở nên phổ biến trong vài năm qua. Giờ đây, mọi người dành nhiều thời gian để giữ liên lạc trực tuyến với nhau thông qua các ứng dụng và dịch vụ này.Security and privacy concerns have always been a problem on the Internet with many people often unaware of the potential risks they take when inputting confidential data, passwords and personal information into various websites. Viruses and spam emails are other sources over security concerns which frequently cause disruptions and headaches for users of the web. / Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư luôn là vấn đề trên Internet với nhiều người thường không nhận thức được về những rủi ro tiềm ẩn mà họ thực hiện khi nhập dữ liệu bí mật, mật khẩu và thông tin cá nhân vào các trang web khác nhau. Virus và thư rác là các nguồn khác liên quan đến vấn đề bảo mật, chúng thường xuyên gây gián đoạn và gây đau đầu cho người dùng web.One of the best and most common ways of finding information on the web is through the use of search engines such as Google and Bing. Google is currently the most popular search engine, receiving hundreds of millions of search queries every day. / Một trong những cách tốt và phổ biến nhất để tìm kiếm thông tin trên web là thông qua việc sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google và Bing. Google hiện là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, nhận được hàng trăm triệu lượt truy vấn tìm kiếm mỗi ngày.

Nguồn: https://chaule1511.blogspot.com/2018/07/nhung-su-that-ve-internet.html

Posted on July 22, 2018 08:55:00 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.