Anh - ViệtNhững sự thật về sao Thủy

Được viết bởi: Hust IT1


Mercury is a small planet which orbits closer to the sun than any other planet in our solar system. As well as being very hot, it features a barren, crater covered surface which looks similar to Earth's moon.

Sao Thủy là một hành tinh nhỏ có quỹ đạo gần Mặt Trời hơn bất kì hành tinh nào khác trong hệ Mặt Trời. Nó cũng rất nóng, đặc điểm của nó là sự khô khan, cằn cỗi, miệng núi lửa bao phủ bề mặt tương tự như Mặt Trăng của Trái Đất.The surface of Mercury is very similar to our moon. It has a very barren, rocky surface covered with many craters. / Bề mặt của sao Thủy rất giống Mặt Trăng của chúng ta. Nó có một bề mặt khô cằn, cứng được bao phủ bởi nhiều miệng núi lửa.Being so close to the Sun, the daytime temperature on Mercury is scorching - reaching over 400 Degrees Celsius. / Nằm quá gần Mặt Trời, nhiệt độ ban ngày trên sao Thủy rất nóng – lên đến hơn 400 độ C.At night however, without an atmosphere to hold the heat in, the temperatures plummet, dropping to -180 Degrees Celsius. / Tuy nhiên vào ban đêm, vì không có bầu khí quyển để giữ nhiệt, nhiệt độ giảm mạnh, xuống còn -180 độ C.

Mercury has a very low surface gravity. / Sao Thủy có trọng lực rất thấp.Mercury has no atmosphere which means there is no wind or weather to speak of. / Sao Thủy không có khí quyển nghĩa là không có gió hay thời tiết.

There is also no water on the surface of Mercury, it is possible however that there could be water underneath the surface. / Trên bề mặt của sao Thủy cũng không có nước, tuy vây có thể có nước bên dưới bề mặt.

Likewise, there is no air on the surface but it could be trapped underneath. / Tương tự, không khí cũng không có trên bề mặt nhưng có thể khí bị kẹt bên dưới lòng đất.

Theo Science Kids
Tổng hợp và biên dịch bởi Mu và Châu Lê

NguồnPosted on June 22, 2018 09:30:23 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.