Jiro

Nhật Bản✌ こんにちは ✌ Các bạn có thể gọi tôi là Jiro hoặc Nyoko

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.