Cookie chocolate

Trong Việt NamNếu ai đó nói xấu, phán xét khi không biết gì về bạn. Đừng buồn và hãy nhớ kĩ một điều: "Chó sủa khi gặp người lạ"

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.