Barry Allen

Đâu đó ở Việt Nam trên một hành tinh gọi là Trái Đất thuộc hệ Mặt Trời và nằm trong thiên hà nào đóa little boy.

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.