Lee. Sandy

ByeTrên đời này không có thứ đượ gọi là " tình bạn "

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.