Hướng dẫnShare namecard cho anh em trong HotaVN in ra đeo nè :D

Được viết bởi: Hust IT1


Lưu ý kích thước:


Dài: 90mm
Rộng: 54mm


Namecare cho mọi người in ra rồi viết vào

Namecard của mình nè :D

Posted on July 18, 2020 12:55:05 PM


13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.