Anh - Việt[Song ngữ] 20 hình vẽ cho thấy smartphone đã kiểm soát cuộc sống của chúng ta như thế nào

Được viết bởi: Hust IT1
You won’t find many people who are ready to admit just how much they depend on their smartphone, computer or tablet. But this is completely natural for the high-tech world we live in, you’ll say. Nevertheless, once in a while it’s worth facing up to the reality of what impact this dependency has on our lives. The following collection of images will help you do just that. Take a look.

Không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận mình bị phụ thuộc vào smartphone, máy tính hoặc máy tính bảng. Bạn sẽ nói rằng điều này là hoàn toàn bình thường trong thế giới công nghệ cao mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng nên đối mặt với thực tế rằng sự phụ thuộc này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào. Những hình vẽ sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó. Hãy cùng xem qua nhé.Tổng hợp và biên dịch bởi Gia Phi - Theo Bright Side

Posted on October 04, 2016 08:22:11 PM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.