Anh - Việt[#Song_Ngữ] 6 Tips for a Healthy Summer || Lynn =))

Được viết bởi: Nhan Chước


Lại là vì rảnh :vv Lúc dịch bài kia xong mới tầm 5:50 mà vẫn là tình trạng thiếu người nói chuyện :vvv

Mặc dù mùa hè cũng bắt đầu lâu rồi :vv Thoy cứ dịch đi :vv6 Tips for a Healthy Summer6 Mẹo Để Có Một Mùa Hè Lành Mạnh

CDC’s National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion

CDC Trung Tâm Quốc Gia Về Phòng Chống Bệnh Mãn Tính Và Tăng Cường Sức Khỏe
Follow these 6 tips to help prevent chronic disease and have a #HealthySummer.

Hãy thực hiện 6 mẹo này để giúp ngăn ngừa bệnh mãn tính và có một #MùaHèLànhMạnh.


1. Don’t Use Tobacco

1. Không Sử Dụng Thuốc Lá =)))


You can quit today! Build a quit plan and get resources to help you quit.

Bạn có thể bỏ ngay hôm nay! Tạo một kế hoạch và nhận tài nguyên để giúp bạn bỏ.
Call 1-800-QUIT-NOW.

Gọi 1-800-QUIT-NOW.
Download the QuitGuide App.

Tải về QuitGuide App.
Access smokefree tools and tips.

Truy cập công cụ và mẹo không khói thuốc.


Did you know? It’s never too late to quit using tobacco. Quitting now improves your health and reduces your risk of heart disease, cancer, lung disease, and other smoking-related illnesses.

Bạn có biết? Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá. Bỏ thuốc lá bây giờ sẽ cải thiện sức khỏe của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, bệnh phổi và các bệnh liên quan đến hút thuốc khác.
2. Eat A Healthy Diet

2. Ăn Một Chế Độ Lành Mạnh


Delicious fruits and veggies make any summer meal healthier.

Trái cây và rau ngon sẽ làm cho bất kỳ bữa ăn mùa hè nào lành mạnh hơn.


3. Move More, Sit Less!

3. Hoặt Động Nhiều Hơn, Ngồi Ít Hơn!


Get at least 150 minutes of aerobic physical activity every week.

Hoạt động thể dục nhịp điệu ít nhất 150 phút mỗi tuần.


4. Keep Cool in Extreme Heat

4. Giữ Mát Dưới Cái Nóng Khủng Khiếp =))


Extreme heat can be dangerous for everyone, but it may be especially dangerous for people with chronic medical conditions.

Nhiệt độ cao có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người, nhưng nó có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc bệnh mãn tính.
Stay cool.

Giữ mát.
Stay hydrated.

Giữ nước.
Stay informed.

Theo dõi thông báo thời tiết (theo như hình chắc thế :D)
5. Wear Sunscreen & Insect Repellent

5. Sử Dụng Kem Chống Nắng Và Thuốc Chống Côn Trùng


For sun safety, wear layered clothes and apply broad spectrum sunscreen with at least SPF 15.

Để chống nắng, hãy mặc quần áo nhiều lớp và bôi diện rộng kem chống nắng với ít nhất SPF 15.


Use insect repellent and wear long-sleeved shirts and long pants to prevent mosquito bites and ticks.

Sử dụng thuốc chống côn trùng và mặc áo sơ mi dài tay và quần dài để tránh muỗi đốt và ve.


6. Rethink your drink!

6. Suy Nghĩ Về Những Gì Bạn Uống!


Substitute water for sugary or alcoholic drinks to reduce calories and stay safe.

Thay thế nước cho đồ uống có đường hoặc đồ uống có cồn để giảm lượng calo và giữ an toàn cho bạn.


SourcesMới hơn 6h30' ... :<

Ngày an :3

Posted on July 16, 2019 07:28:19 PM


16
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.