Anh - Việt[SONG NGỮ] BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ TIN

Được viết bởi: Haru


!a

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.

Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:

- Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.

Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn.

Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.

Một tuần sau, thầy Peter trả bài kiểm tra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:

- Thưa thầy tại sao lại như thế?

Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:

- Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.

Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: “Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công."

Điểm số mà mỗi chúng ta đạt được trong cuộc đời không phải được quyết định bởi chúng ta trả lời đúng hay sai bao nhiêu câu hỏi mà nó được quyết định bởi ta đã dám lựa chọn điểm số nào cho cuộc đời mình.It was the first day I learn math with teacher Peter. Just in class, the teacher for the class as the first test.

The class surprised us, he provides three different types of threads and then said:
- The first consists of questions is both easy and difficult, if you are going to do our best 10 points. The latter had the highest score of 8 with relatively easy questions. 3rd problem with the maximum score is 6 to easy questions. They are entitled to choose their own topic.

Teacher for homework only 15 minutes, so I chose the 2nd problem for sure.

Not only me but also my classmates that, nobody chose the first problem at all.

A week later, Mr. Peter answers checked. The class is even more surprised to see who does the choosing threads are threads that point total, regardless of right or wrong doing. Teacher asked the class:

- Rabbi, why is that?

Stern teacher smiled and replied:

- With this test, I just want to challenge the confidence of his class. Who among them also dreamed scores 10 but few dare to overcome challenges to making that dream come true.

He tests his strange Peter taught us a lesson: "There are things that at first glance seemed so easy to very difficult for us to withdraw immediately from the first minute. But if you are not confident to confront challenges, we do not know where their abilities and also difficult to reach the peak of success. "

Score each of us to achieve in life is not determined by us right or wrong answer as many questions as it is determined by the choice I have dared to score for his life.

Posted on October 10, 2016 09:36:08 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.