Anh - Việt[Song ngữ] Người đàn ông nấu nướng, ăn uống, và ngủ nghỉ ngay trong toilet công cộng

Được viết bởi: Hust IT1
Following a spate of vandalism and thefts from Delhi's public lavatories, the city authorities took the decision to employ staff to guard the facilities and keep them clean. Premraj Das, 40, who supports his family on his £70 monthly wage, spends his days in his toilet, where he prepares, cooks and eats his food.
Bởi có quá nhiều sự trộm cắp và phá hoại ở các nhà vệ sinh (toilet) công cộng tại Delhi, nên chính quyền thành phố đã quyết định thuê người trông coi các cơ sở này và giữ chúng luôn sạch sẽ. Anh Premraj Das, 40 tuổi, nuôi gia đình nhờ vào số tiền £70/tháng (~2.100.000đ), anh cũng sống luôn trong toilet, cũng là nơi mà anh ta nấu nướng và ăn uống.

Bạn nào không xem được hình thì đọc bài viết gốc tại đây


"I don’t feel any discomfort living inside the toilet as it has become a habit now. It’s like my home. I feel sad only when I close the toilet at 9pm in the evening and I am all alone for the entire night and I don’t get to speak to anyone.”
"Tôi không cảm thấy bất tiện vì phải sống trong toilet vì cũng đã quá quen rồi. Tôi coi đây như nhà của tôi vậy. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi toilet phải đóng cửa sau 9 giờ tối, đó là lúc tôi phải ở một mình cả đêm và không có ai để nói chuyện."

Das hails from the northeast of India and formerly worked as a laborer in Punjab and at a local market in Allahabad, as well as on a farm in his home village. But three and a half years ago he moved to Delhi in search of a better life for himself and his family.
Das đến từ vùng Đông Bắc của Ấn Độ, anh từng làm công việc chân tay ở Punjab và ở một chợ địa phương tại Allahabad, anh ta cũng làm luôn cả công việc đồng áng ở quê nhà. Nhưng khoảng 3 năm rưỡi trở lại đây, Das đã chuyển tới Delhi nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

And despite the stigma attaching to cleaning toilets, Das says he feels no shame at what he does. "This is a dirty job but it’s regular and fetches me a monthly income. I wouldn’t get a permanent job anywhere else that pays this much.
Mặc dù nghề dọn toilet gắn liền với sự ô nhục, nhưng Das nói anh không cảm thấy xấu hổ vì công việc của mình. "Đây là một công việc không được sạch sẽ nhưng lâu dài và giúp tôi có lương hàng tháng. Tôi không thể kiếm được một công việc nào khác ổn định hơn và đem lại thu nhập tốt hơn công việc này."

"My family know that I have to work to earn a living for them and me. I have kids who are still too young to understand what their father does. I am going to work here for as long as I can because I don’t have many options. Everyone dreams of a luxurious life but how many can afford it?”
"Gia đình tôi biết rằng tôi phải kiếm sống cho họ và cho tôi. Tôi có những đứa con vẫn còn quá nhỏ để hiểu công việc mà cha chúng đang làm. Tôi sẽ làm ở đây lâu nhất có thể bởi tôi không có nhiều chọn lựa. Ai cũng muốn có một cuộc sống sung túc nhưng mấy ai có thể biến điều đó thành sự thật?"

Das's work begins each day at 6am, and rather than commuting home at the end of each shift, Premraj also lives in the toilet to save money on rent. "After the toilet is closed for the day, I cook food here and after having food I clean up the place and sleep."
Công việc mỗi ngày của Das bắt đầu lúc 6h sáng, và thay vì phải di chuyển về nhà vào cuối ca làm, Premraj sống luôn trong toiliet để tiết kiệm tiền thuê nhà. "Sau khi toilet đóng cửa vào cuối ngày, tôi nấu ăn ngay tại đây, sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp và ngủ."

“People sleep everywhere and anywhere in this country. I sleep here in the toilet - where else can I sleep with the money I earn in a month? I earn 6000 rupees and the rent of a single room is 3000 rupees, which I can’t even think of in my dreams. Hence, I clean this place and sleep here.”
"Mọi người ngủ ở bất cứ nơi nào trong đất nước này. Tôi thì ngủ trong toilet - tôi còn có thể ngủ nơi nào khác với số tiền ít ỏi mình kiếm được mỗi tháng? Tôi kiếm được khoảng 6000 rupees và tiền thuê một phòng đơn đã lên tới 3000, đó là điều mà thậm chí trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vì vậy, tôi dọn dẹp và ngủ luôn tại đây."

The father-of-three regularly sends money back home - when he is not cleaning, he spends his day talking with the people who come to use the toilets. And Das never forgets to offer tea and food to anyone who sees him in his toilet-home during the lunch or dinner hour.
Người cha của ba đứa con này gửi tiền số tiền kiếm được về nhà - khi không dọn dẹp, anh ấy giết thời gian bằng việc nói chuyện với những người tới sử dụng toilet. Và nếu họ tới trong lúc Das đang dùng bữa trưa hoặc tối, Das sẽ mời trà hoặc đồ ăn.

"This job means that I get to meet new people every day and talk to them, hence I never feel disgusted by this job of mine. I like my job because I get to meet up to 400 people daily. People love me, be it the policemen or the lawyers. And that is why I have been able to survive here for the past three years."
"Công việc này giúp tôi được gặp những người mới mỗi ngày và nói chuyện với họ, bởi vậy tôi không bao giờ cảm thấy ghê tởm công việc của mình. Tôi thích công việc này bởi nhờ nó mà tôi được gặp gỡ lên tới 400 người mỗi ngày. Mọi người đều quý mến tôi, cho dù đó là cảnh sát hay luật sư. Và đó là lý do tại sao tôi có thể tồn tại ở đây suốt 3 năm."

các bạn bấm vào ủng hộ cho mình nhé ^_^

Posted on September 09, 2018 07:52:23 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.