Anh - Việt[Song ngữ] Những bầu trời lạ ♥ Zô xem đi có thưởng liền

Được viết bởi: Ngọc Yt


Cầu vồng lộn ngược, cầu vồng kép, mặt trời giả hay quầng mặt trời... là những hiện tượng lạ kỳ sinh ra do các tinh thể nước đá và bụi trong không khí làm tán sắc ánh sáng.

Upside down rainbow, double rainbow, sun ... fake or solar corona is the strange phenomenon produced by ice crystals and dust in the air as light dispersion.Cầu vồng lộn ngược, là hiện tượng tương tự như cầu vồng thông thường, ngoại trừ việc nó chỉ xảy ra khi mặt trời ở thấp hơn 22 độ so với đường chân trời.

Upside down rainbow, a phenomenon similar to ordinary rainbow, except that it only happens when the sun is lower at 22 degrees above the horizon.Một cây cột mặt trời được tạo ra khi hàng triệu tinh thể băng đang rơi xuống phản xạ ánh mặt trời, tạo ra một cột ánh sáng. Chúng thường xảy ra khi mặt trời mọc hay lặn.

A solar pillar is created when millions are falling ice crystals reflecting the sun, creating a column of light. They usually occur when the sun rise or set.Các tinh thể băng đi kèm với các đám mây ti, bụi lóng lánh và sương mù băng giá tạo ra hiệu ứng được gọi là mặt trời giả (sun dog). Mặt trời giả hình thành khi mặt trời xuống thấp và các tinh thể băng khúc xạ hoặc phản xạ ánh nắng.

The ice crystals associated with cirrus clouds, dust and haze shimmering glacial effects created called fake sun (sun dog). False sun formed when the sun is low and the ice crystals refracting or reflecting sunlight.Cực quang ở vùng nam Australia, hình thành trong một đợt bão từ mạnh (dòng năng lượng từ mặt trời phóng xuống, va chạm với lớp địa từ bảo vệ trái đất sinh ra ánh sáng).

Auroras in southern Australia, formed in a strong magnetic storms (solar energy flows from reporters down, collide with the Earth's magnetic layer protects the earth born light).Một cây cầu vồng kép trên thành phố Baghdad hôm 2/11/2004, khi những cơn mưa đầu tiên của mùa đông đến sau nhiều tháng trời khô hạn.

A double rainbow bridge in the city of Baghdad on 02.11.2004, when the first rains of winter comes after many months of drought.Khi ánh nắng xuyên qua một đám mây, kết quả là hiệu ứng có tên gọi tia của Chúa trời. Chúng thường xảy ra vào bình minh và lúc trời chạng vạng tối.


When sunlight through a cloud, the result is called radiation effect of God. They usually occur at dawn and at twilight.Cực quang ở Na Uy, thường xảy ra từ tháng 9 đến tháng 10 và từ tháng 3 đến tháng 4.

Aurora in Norway, often occurs from September to October and from March to April.Núi Katahdin, đỉnh núi cao nhất ở Maine, được nhìn thấy trong ảnh phơi sáng 3 tiếng vào tháng 2/2002. Hiệu ứng nhiếp ảnh tạo ra bằng cách kéo dài thời gian phơi sáng này được gọi là vệt sao.

Mount Katahdin, Maine's highest mountain, is visible in the image exposure for 3 hours in October 2/2002. Photographic effects created by prolonged exposure times are called star streak.

Nguồn

chúc các bạn mở mang trí óc về khoa học cũng như hiện tượng thiên nhiên nhé

Mong các bạn ủng hộ cho các bài đăng của mình nhé , mỗi người sẽ nhận 1 magot

Posted on November 12, 2016 05:34:27 PM


8
5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.