Anh - Việt(Song ngữ #st)18 Động vật sơ sinh quý hiếm có thể bạn chưa bao giờ thấy

Được viết bởi: Nhõng nhẽo


Every animal is beautiful in its own way: some impress us with their strength and power, others with their fragility and grace.
Mỗi con vật đều đẹp theo cách riêng của nó: một số gây ấn tượng cho chúng ta bằng vẻ mạnh mẽ và sức mạnh của chúng, số khác thì với sự mảnh mai và duyên dáng của chúng.

Bright Side collected photos of animal babies who seem to have been created by nature to make us say, "Aww."
Bright Side đã thu thập hình ảnh những động vật sơ sinh dường như đã được tạo ra từ thiên nhiên để làm cho chúng ta phải thốt lên, "Aww."

18. Sloth/Con lười17. Polar bear / Gấu Bắc cực16. Corn crake / Chim quốc (cuốc cuốc)15. Platypus / Thú mỏ vịt14. Fennec fox / Cáo Fennec13. Octopus / Bạch tuộc12. Meerkat / Chồn đất Châu Phi meerkat11. Tapir / Heo vòi10. Koala / Chuột túi Koala9. Eastern quoll / Chồn có túi miền Đông8. Falcon / Chim ưng7. Red panda / Gấu trúc đỏ6. Giant anteater / Thú ăn kiến khổng lồ5. Sugar glider / Sóc bay Úc4. Cingulata / Thú có mai (Tatu)


3. Pudú / Hươu nhỏ Pudú2. Emperor penguin / Cánh cụt hoàng đế1. Baby hedgehogs with their mom / Các em nhím con và mẹlink

Posted on August 11, 2018 10:45:15 AM


6
1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.