Anh - Việt[song ngữ]Cuộc sống giống như quán ăn tự phục vụ

Được viết bởi:


My grandfather came to America. He went into a cafetaria in Lower Manhattan to get something to eat. He sat down at an empty table and waited for someone to take his order. Of course nobody did. Finally, a woman with a tray full of food sat down opposite him and informed him how a cafetaria worked.Ông tôi đến Mỹ. Ông đi vào một quán ăn tự phục vụ ở khu Lower Manhattan để kiếm chút gì ăn. Ông ngồi xuống một cái bàn trống và đợi người ta đến hỏi ông dùng gì. Tất nhiên là chẳng ai đến phục vụ cho ông cả. Cuối cùng có một cô kia tay bưng một khay đầy đồ ăn đến ngồi đối diện ông và nói cho ông biết đây là quán ăn tự phục vụ.

"Start out at that end," she said. "Just go along the line and pick out what you want. At the other end they'll tell you how much you have to pay."

Cô nói: "Bác bắt đầu ở phía cuối kia. Bác cứ đi theo đường đó chọn món gì bác muốn ăn. Ở đầu này họ sẽ thanh toán cho bác."

"I soon learned that's how everything works in America," the grandfather told a friend. "Life's a cafetaria here. You can get anything you want as long as you are willing to pay the price. You can even get success, but you'll never get it if you wait for someone to bring it to you. You have to get up and get it yourself."

Ông nói với một người bạn: "Tôi nhanh chóng hiểu được cuộc sống ở Mỹ là như thế nào. Cuộc sống ở đây giống như một cái quán ăn tự phục vụ vậy. Ta có thể có bất cứ thứ gì mình muốn miễn là đáp ứng được mức giá người ta đưa ra. Ta có thể gặt hái được thành công, nhưng sẽ chẳng có được gì nếu cứ ngồi đợi người ta mang đến cho. Phải đứng lên và tự đi mà lấy cái mình muốn."

nguồn : https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/chi-tiet-bai-dich/2350/Life-is-Like-a-Cafetaria.html

Posted on October 11, 2016 07:08:07 PM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.