C++TABLE - Bàn tiệc tất niên + solution

Được viết bởi: ❧Frog☆Fox➻❥


Problem được hỏi bởi thuandd và đã được giải quyết bởi Hota


Để chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên sắp tới, Hoàn muốn lựa chọn một chiếc bàn tròn phù hợp để trưng bày n đĩa thức ăn hình tròn có cùng bán kính lên đó. Biết rằng một chiếc bàn tròn phù hợp khi ta có thể đặt n đĩa thức ăn lên trên bàn sao cho mọi đĩa thức ăn phải nằm trọn bên trên mặt bàn, cạnh của các đĩa phải tiếp xúc với phần rìa của mặt bàn và không có hai đĩa thức ăn nào bị chồng lên nhau, và các đĩa xếp sát nhau vẫn được chấp nhận. Cho biết số lượng đĩa thức ăn, bán kính của một đĩa thức ăn và bán kính của chiếc bàn, nhiệm vụ của bạn là phải xác định xem chiếc bàn đó có phù hợp để Hoàn trưng bày hết các đĩa thức ăn hay không.

Input

Một dòng chứa 3 số nguyên n, R và r (1 <= n <= 100, 1 <= r, R <= 1000) lần lượt là số đĩa thức ăn, bán kính của chiếc bàn và bán kính của một đĩa thức ăn.

Output

Nếu chiếc bàn Hoàn chọn là phù hợp, in ra YES, ngược lại in ra NO

Ví dụ
input
4 10 4
output
YES

Mn giúp Ếch với nha, hạn là 20h tối nay, phần thưởng: 500 magots

Posted on April 01, 2021 08:36:07 AM


4
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.