Anh - ViệtTầm quan trọng ảnh hưởng đến nghĩa của dấu nhấn và một số từ dễ phát âm sai by Hanabi

Được viết bởi: ⭐小林 花絵⭐


Trong Tiếng Anh, dấu nhấn cực kì quan trọng. Khi phát âm sai dấu nhấn, một số từ có thể bị thay đổi nghĩa hoàn toàn. Cho nên hôm nay, tự mình sẽ viết ra một bài về dấu nhấn cho các bạn cùng đọc. Vì là bài tự viết nên mong các bạn chữa lỗi nếu như mình sai.

Tầm quan trọng của Tiếng anh

Cô mình nói chữ boyfriend (và một số từ khác) ở trong tiếng Anh có 2 cách đọc. Nhưng đặc biệt thì cô mình giảng chữ boyfriend vì nó có thể thay đổi nghĩa nếu như không cẩn thận đọc sai cho nên mình mới lấy ra phân tích:

Boyfriend có thể nhấn cả hai âm đầu và âm cuối.

Khi ta nhấn âm đầu, thì trong cách viết ta sẽ viết như trên. Và nghĩa là bạn trai


Khi ta nhấn âm cuối, cách viết ta sẽ thay đổi, sẽ viết là: Boy friend và nghĩ thì nó trong sáng hơn, chỉ là một người bạn bình thường, tuy nhiên, nó là con trai.


Qua trường hợp mình phân tích trên, ta thấy rõ ràng sự khác nhau khi nhấn âm sai, từ đó ta phải rút ra kinh nghiệm về việc nhấn âm: trong tiếng Anh khác so với Tiếng Việt, tiếng Việt ta không có âm nhấn, cho nên khi ta học tiếng Anh ta hay sai chỗ dấu nhấn là vậy.

Boyfriend là bạn trai, người ta đang "hẹn hò"


Nhưng boy friend chỉ là bạn bình thường, là một đứa con trai thôi!


Từ girl friend hay girlfriend cũng vậy, cẩn thận khi phát âm không người ta hiểu lầm ý mình là chết toi.một số từ dễ nhấn âm sai

1. Robot: nhấn âm 1 (vì hota phát âm 2 nên mình viết bài luôn)

2. Afternoon: nhấn âm 3 (tuy nhiên có 1 số từ điển nói rằng nó nhấn âm 1 nên bạn có thể nghĩ nó nhấn 2 âm)

3. Engineer: nhấn âm 3

4. Hello: nhấn cả âm 2 và âm 1 (tại cái này mà me làm KT có 9.5)

5. Comfortable: nhấn âm 1

6. Present: danh từ ta nhấn âm 1, động từ ta nhấn âm 2

7. Evening: nhấn âm 1. Nếu các bạn dò từ điển, ta dễ hiểu làm thành nhấn âm 2 (i':ving). Cả cụm 1': là nguyên 1 cụm đầu.

8. Okay: từ lạ nhất mà mình thấy, bình thường ta nhấn âm 1, nhưng mà trong từ điển nó nhấn âm 2. Tốt nhất là nên hiểu 2 cách nhấn khi làm bài KT. (,ou'kei)

~mình sẽ cập nhập thêm~

Nguồn: không có nguồn, tự viết, các bạn đọc và cập nhập thêm giúp.

Posted on November 09, 2016 10:40:10 PM


5
5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.