Anh - Việt[TED ed] Bạn có thể giải được câu đố nghịch lý của troll không?

Được viết bởi: Hust IT1


Can you solve the troll’s paradox riddle? - Dan Finkel


Posted on March 31, 2019 09:28:05 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.