Anh - Việt[TED ED] Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thả bom nguyên tử vào một thành phố?

Được viết bởi: Hust IT1


Posted on October 16, 2019 10:00:19 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.