Anh - Việt[Ted Ed] Có giới hạn về tiến bộ công nghệ không? - Clément Vidal

Được viết bởi: Hust IT1


Is there a limit to technological progress? /
Có giới hạn về tiến bộ công nghệ không?
Hãy bấm vào ủng hộ cho mình nhé ^_^

Posted on September 02, 2018 09:24:59 AM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.