Anh - Việt[Ted ed] Entropy là gì?

Được viết bởi: Hust IT1
Có phụ đề tiếng việt đó

Posted on September 23, 2019 09:02:00 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.