Anh - Việt[Ted ed] Làm thế nào để đạt được thứ bạn muốn chỉ bằng lời nói?

Được viết bởi: Hust IT1


How to use rhetoric to get what you want / Làm thế nào để đạt được thứ bạn muốn chỉ bằng lời nói - Camille A. Langston
Các bạn bấm vào ủng hộ mình nha ^_^

Posted on August 29, 2018 07:58:23 PM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.