Anh - Việt[TED ED] Một ngày trong cuộc đời của một bác sĩ ai cập cổ đại - Elizabeth Cox

Được viết bởi: Hust IT1


A day in the life of an ancient Egyptian doctor - Elizabeth Cox / Một ngày trong cuộc đời của một bác sĩ ai cập cổ đại - Elizabeth Cox


Posted on September 11, 2018 08:34:28 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.