Anh - Việt[TED ED] Tại sao những người không đủ năng lực nghĩ rằng họ rất tuyệt vời - David Dunning

Được viết bởi: Hust IT1


Why incompetent people think they're amazing - David Dunning /
Tại sao những người không đủ năng lực nghĩ rằng họ rất tuyệt vời - David Dunning

Bấm vào ủng hộ giúp mình nhé ^_^

Posted on August 26, 2018 06:20:52 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.