Anh - Việt[TED Ed Vietsub] Loại gene gây ung thư mà ai cũng có Michael Windelspecht

Được viết bởi: Hust IT1


Posted on July 18, 2018 06:29:45 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.