Anh - Việt[TED Ed Vietsub] Lưỡng tính sóng hạt trong cơ học lượng tử? - Chad Orzel

Được viết bởi: Hust IT1


Posted on July 17, 2018 04:05:12 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.