Anh - ViệtTÊN CÁC QUỐC GIA VÀ QUỐC TỊCH

Được viết bởi: Destroyer


1.Học qua video- Các bạn click vào đây để xem video.
________________________________________________________________________________________________

2. Học Từ Vựng

America/əˈmerɪkə/ : Nước Mỹ

American /əˈmerɪkən/ : Người Mỹ

Australia /ɔ:ˈstreɪlɪə/ : Nước Úc

Australian /ɒ:ˈstreɪliən/ : Người Úc

Canada /ˈkænədə/ : Nước Ca-na-đa

Canadian /kəˈneɪdiən/ : Người Ca-na-đa

Singapore /ˈsɪŋgəpɔ:r/ : Nước Singapore

Singaporean /sɪŋəˈpɔ:riən/ : Người Singapore

England /ˈɪŋglənd/ : Nước Anh

English /ˈɪŋɡlɪʃ/ : Người Anh, tiếng Anh

France /fræns/ : Nước Pháp

French /frentʃ/ : Người Pháp, tiếng Pháp

China /ˈtʃaɪnə/ : Nước Trung Quốc

Chinese /ˌtʃaɪˈni:z/ : Người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc

Japan /dʒəˈpæn/ : Nước Nhật Bản

Japanese /dʒæpəˈniːz/ : Người Nhật Bản, tiếng Nhật Bản

Vietnam /ˌvjetˈnɑːm/ : Nước Việt Nam

Vietnamese /ˌvjetnəˈmi:z/ : Người Việt Nam, tiếng Việt Nam

Korea : Hàn Quốc, Triều Tiên

Korean : Người Hàn Quốc

Cambodia : nước Cam - pu - chia

Cambodian : người Campuchia

Denmark : nước Đan Mạch

Danish : người Đan Mạch

Finland : nước Phần Lan

Finnish : người Phần Lan , tiếng Phần Lan

Northern Ireland : nước Bắc Ireland

British / Northern Irish : người Bắc Ireland

Germany : Đức

German : người Đức
____________________________________________________________________________________________________

By :Sưu tầm
______________________________________________________________________________________________________

Thanks


For


Your


Watching


Posted on February 24, 2017 01:30:46 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.