Anh - ViệtTên loài hoa đẹp trong tiếng anh

Được viết bởi:-hoa loa kèn:lili

-hoa huệ tây:white-taberose

-hoa cúc:daisy

-hoa đỗ quyên: water-rail

-hoa trà: camelia

-hoa thuỷ tiên:narcissus

-hoa thược dược:dahlia

-hoa thạch thảo:heath-bell

-hoa lay ơn:glaliolus

-cúc vạn thọ:marrigold

-hoa lan: orchild

-hoa nhài:jasmine

-hoa violetiolet

-Hoa anh đào: cherry blossom

-Hoa cẩm chướng: carnation

-Hoa dạ hương: night lady

-Hoa dại: wild flowers

-Hoa dâm bụt: rose-mallow

-Hoa huệ: tuberose

-Hoa kim ngân: honeysuckle

-Hoa lay ơn: galdious

-Hoa lan rừng: wild orchid

-Hoa mai: apricot blossom

-Hoa mào gà: cookcomb

-Hoa mẫu đơn: peony flower

-Hoa phượng: phoenix-flower

-Hoa mõm chó: Snapdragon

-Hoa thủy tiên: narcissus

-Hoa sữa: milk flower

-Hoa sen: Lotus bloom

-Hoa thược dược: dahlia

-Hoa ti gôn: antigone

-Hoa trà: camelia

![](http://3.bp.blogspot.com/-wvAFSaQqxA0/U6Zonql2pQI/AAAAAAAAitE/dUysN0AqSfQ/s1600/cac-loai-hoa-dep+(3).jpg)

Thanks for watching!

Posted on October 12, 2016 09:28:08 PM


4
5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.