Tin tứcTheo dõi dịch bệnh corona thời gian thực

Được viết bởi: Hust IT1


<iframe src="https://corona.kompa.ai/" width="100%" height="500em">
<p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

Full screenCác nguồn cập nhật bao gồm: WHO, CDC, NHC, DXY & Bộ Y Tế Việt Nam. Sản phẩm của Kompa Group

Posted on February 03, 2020 11:34:58 AM


31
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.