Tin tứcThông báo new update: xếp hạng diễn đàn!

Được viết bởi: Hust IT1


Xếp hạng diễn đàn chính thức được mở cửa


Cách tính điểm sẽ dựa trên tổng số like của tất cả các topic của người đóQuyền hạng khi đứng từ top 3 trở lên

Top 1: Mỗi lần like hoặc dislike trong diễn đàn được tính bằng 2 vote, Có thể tự like bản thân trong comments, like hoặc dislike trong comments được tính bằng 4 vote

Top 2: Mỗi lần like hoặc dislike trong diễn đàn được tính bằng 2 vote, Có thể tự like bản thân trong comments, like hoặc dislike trong comments được tính bằng 3 vote

Top 3: Mỗi lần like hoặc dislike trong diễn đàn được tính bằng 2 vote, Có thể tự like bản thân trong comments, like hoặc dislike trong comments được tính bằng 2 vote


Lưu ý: Các mod và admin đều được tham gia nhưng nghiêm cấm chỉnh sửa like, nếu phát hiện việc đó thì tài khoản đó sẽ bị kỷ luật

Posted on April 10, 2019 03:23:12 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.