Hỏi đápTiếng Anh lớp ....................... Không biết nữa. Hihi

Được viết bởi: ღ๖ۣۜTếnhღ


Wirte sentences about yourself. Use always/never/often/sometimes/usually.
Ví Dụ: 1. (watch televison). I never watch televison/ I usually watch televison in the evening. (etc)
2. (read in bed). I.................................................................................................
3. (get up before 7 o'clock). I.................................................................................................
4. (go to work/school by bus). I.................................................................................................
5. (drink coffee). I..........................................................................
Ai làm nhanh nhất và sớm nhất sẽ đc 100 mgot

Posted on August 01, 2019 08:43:45 PM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.